Härliga Christina och Öivind Abrahamsen kom ända från Oslo för att titta på våra alster!